Lütfen bekleyiniz...

Spor Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

30.03.2020 / 23/7/1990 Tarihli ve 90/676 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin Feshedilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Adına 29/11/2016 Tarihinde Budapeşte’de İmzalanan ve 7225 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2327) 20.03.2020 / Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 21.02.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2135) 03.01.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2009) 25.12.2019 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1871) 14.12.2019 / Antrenör Eğitimi Yönetmeliği 14.12.2019 / Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği 13.12.2019 / Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği 09.10.2019 / At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.09.2019 / Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>